کشمش انگوری

بعد از چیده شدن انگور از باغات ، خوشه های انگور با نخ های مناسب دو الی سه متری بصورت عمودی و منظم به همدیگر گره زده می شوند و سپس برای کاهش زمان خشک شدن در داخل محلول تیزآب ( کربنات پتاسیم ، آب و روغن استرالیایی ) فرو برده و بعد از آن خوشه های انگور که با نخ به هم وصل شده اند از سقف بارانداز به دور از نور آفتاب آویزان میشوند و دور تا دور انگورهای آویزان شده با نایلون های مناسب پوشانده میشود و سپس آنها حدودا هفت الی هشت ساعت در معرض دود so2 قرار می گیرند و بعدا پلاستیک باز شده و انگورهای آویزان شده تدریجا در عرض دو الی سه هفته خشک شده و بعد از آن کشمش بدست آمده برداشت و جمع می گردد . این نوع کشمش به رنگ طلائی و باطعم شیرین با کمی ترش که در کشورهای عربی خواهان زیادی دارد .