کشمش سلطانا

این نوع کشمش بعد از گذراندن مرحله تیزآب ( مثل کشمش انگوری) روی زمین و سطح غیرخاکی از جمله سطح بتنی یا روی کاغذهای مخصوص زیر نور مستقیم آفتاب پهن می شوند و بعد از پنج الی شش روز خشک شده و جهت ورود به فرآیند شستشو و بسته بندی به کارخانه منتقل میشود رنگ این کشمش قهوه ای می باشد و خیلی شیرین و خوش طعم می باشد .