کشمش کاشمری

این نوع کشمش سبز رنگ ، دانه دار و دراز است و در شمال شرق ایران تولید میشود و چون مرکز تولید آن شهری بنام کاشمر است این محصول به نام کشمش کاشمری معروف شده است . از نظر ماندگاری بسیار مقاوم بوده و طعم آن بسیار لذیذ است . کشمش کاشمری تقریبا 30 الی 50 درصد هسته ( سید) دارد و شیرینی و قند آن بیشتر از کشمش های دیگر است .